חווית ההוויה בניה בלום
זה לא הזמן למהר – זמן לְהַאִיט
לִנשום לַעומֵק את סַלעֵי הַגְּרַנִיט
לַשֶבֶת בְּנוׂחַ
לַחוּש את הַרוּחַ
לטעום קצת מלוח...
לפתוח את המוח...
 
...והבְּרִיאַה אז חודרת כְּקֶרֶן אור
נוגַהַת ונוגַעַת אל מתחת לַעור
וכל שְלַאַדָם, וכל אשר יכול
נַמוֹג בַּהַוַויָה של אבן החול
                    נחל גשרון, ו' שבט תשס"א, 30.01.2001
 
   Herzl Blvd. 131/5, Jerusalem 9622815, Israel     E-Mail: benayahb@gmail.com    

Fax: +972-2-6223833             Mobile: +972-50-2330149          Skype: Benayah
Facebook
Google+
Twitter
Youtube
Linkedin